Конспект лекций;   
PDF просмотр
НазваниеКонспект лекций;   
страница4/70
Дата конвертации02.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння (за рівнями сформованості) та 
Функція
Сфера
 
знання
 діяльності 
 
діяльності 
Знати: 
 
 
основні положення проектування 
Органи 
 
підземних конструкцій, що контактують з  міської 
 
грунтом; 
виконавчої 
 
методи та способи будівництва 
влади, служби 
 
заглиблених і підземних об’єктів, а також  головного 
 
їхньої експлуатації та реконструкції; 
архітектора, 
 
тенденції розвитку будівництва 
проектні та 
 
підземних споруд. 
будівельні 
Проектно -  
Вміти: 
організації, 
технологічна 
проектування нового об’єкту біля 
науково-дослідні    
старого, підсилення фундаменту, у тому 
підприємства та  Техно - 
числі, в сейсмічному районі і т.і.; 
вищі навчальні 
адміністратив
 
заклади. 
на 
провести техніко-економічне 
 
 
обґрунтування варіантів прийнятих 
рішень; 
 
керувати будівництвом, ремонтом 
та реконструкцією підземних об’єктів 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1.  Улицкий  В.М.,  Шашкин  А.Г.  Геотехническое  сопровождение 
реконструкции городов (обследование, расчеты, ведение работ, мониторинг). – 
М.:Из-во АСВ, 1999.-327с.  
2.  Полищук  А.И.  Основы  проектирования  и  устройства  фундаментов 
реконструируемых зданий.- Нортхемптон: STT; Томск: STT, 2004. – 476с. 
3.  ДБН  В.1.2-5:2007.  Науково-технічне  супроводження  будівельних 
об’єктів.  
4. ДБН В.1.1 – 12.2006. Строительство в сейсмических районах Украины 
  9 

1.5. Анотації дисципліни “Геотехнічне супроводження нового 
будівництва та реконструкції”:  
Законодавча  і  нормативна  база:  Еврокод  7-"Геотехнічне  проектування"
ДБН В.1.2-5:2007- Науково-технічне супроводження будівельних об’єктів. 
Геотехнічні  роботи  в  складних  ґрунтових  умовах  і  на  урбанізованих 
територіях. Конструктивні засоби армування грунтів. Сучасні методи вивчення 
напружено - деформованого стану підземного простору міст, що спираються на 
геоінформаційні  системи.  Будівельна  екологія.  Промислова  і  транспортна 
сейсміка. ДБН В.1.1-2005 - Будівництво в сейсмічних районах України. 
Мета  дисципліни  -  формування  базових  знань  щодо  проектування, 
будівництва, ремонту та реконструкції будівель і споруд. Предмет дисципліни – 
Грунти,  конструкції  та  об’єкти  підземного  простору.  Модуль  1. –  Геотехнічне 
супроводження  реконструкції  міст  (4  кр./144  год.).  Змістовий  модуль  1.1.  - 
Підземний  простір  міст  і  його  освоєння  (2,0  /  72).  Змістовий  модуль  1.2.  – 
Геотехнічне будівництво (2,0 / 72). 
Цель  дисциплины  -  формирование  базовых  знаний  о  проектировании, 
строительстве,  ремонте  и  реконструкции  зданий  и  сооружений.  Предмет 
дисциплины  –  Грунты,  конструкции  и  объекты  подземного  пространства. 
Модуль 1. – Геотехническое сопровождение реконструкции городов (4 кр./144 
часа).  Содержательный  модуль  1.1.  –  Подземное  пространство  городов  и  его 
освоение  (2,0  /  72).  Содержательный  модуль  1.2  –  Геотехническое 
строительство (2,0 / 72).  
The  purpose  of  discipline  is  forming  of  base  knowledges  about  planning, 
building,  repair  and  reconstruction  of  buildings  and  constructions.  The  article  of 
discipline  is  Soil?  Constructions  and  objects  of  underground  space.  Module  1/  is 
Geotechnical  accompaniment  of  reconstruction  of  cities  (4kr./144  hour).  Rich  in 
content  module  1.1  is  Underground  space  of cities  and  mastering  (2,0/72).  Rich  in 
content module 1.2 is Geotechnical building (2,0/72) 
 
 10

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами 
навчальної роботи 
Години 
у тому числі 
у тому числі 
КР  КП  РГР 
Спеціальність
 
 
 

естри) 
естри) 
спеціалізація 
інари 
(шифр, 
абревіатура 
ени (сем
кзам
Заліки (сем
естр(и) 
остійна робота 
Е
сього, кредит/годин 
ем
удиторні 
екції 
рактичні, сем
абораторні 
ам
В
С
А
Л
П
Л
С
7.092101 
Промислове та 
цивільне 
будівництво, 
4/144 

54 
36 
36 
 
72 
 
 
 

 
Геотехніка підземної 
урбаністики 
(ПЦБ...ГПУ)  
 
2.2. Зміст дисципліни 
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
(денна форма навчання) 
Всього,  Форми навчальної роботи 
Модуль (семестри) 
кредит
та

 змістові модулі 
Сем., 
годин 
Лекц. 
Лаб
пр
.  СРС 

Модуль 1 Геотехнічне 
4 кр./144 
36 
36 
 
72 
супроводження реконструкції міст  
ЗМ 1.1. Підземний простір міст і його  2кр./72 
18 
18 
 
36 
освоєння 
З.М. 1.2. Геотехнічне будівництво 
2 кр./72 
18 
18 
 
36 
 
 11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Похожие:

Конспект лекций;    iconКонспект  лекций  в терминах и определениях 
...
Конспект лекций;    iconКафедра электронных и квантовых приборов квантовые приборы конспект лекций
Конспект лекций предназначен для бакалавров факультета фф по направлению 5 522 200 "Телекоммуникации"
Конспект лекций;    iconКонспект лекций составил|сдает|: преподаватель С. М. Замятин Вступ Цель преподавания дисциплины «Компьютерные сети и телекоммуникации»
Конспект лекций составлен|составной| на основе Образовательно профессиональной программы подготовки специалиста за направлением “Менеджмент”...
Конспект лекций;    iconКонспект лекций Человеко-машинное взаимодействие Рыбинск 2010 Цикл лекций по разработке интерфейсов
Взаимодействие пользователя с системой (не только компьютерной) состоит из семи шагов
Конспект лекций;    iconПисьменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. 3-е изд
Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. 3-е изд. М.: Айрис-пресс,...
Конспект лекций;    iconКонспект лекций 

Конспект лекций;    iconКонспект лекций   по дисциплине 

Конспект лекций;    icon  Конспект лекций по дисциплине 
Аннотация  2 
Конспект лекций;    iconКонспект лекций 
Государственное образовательное учреждение  высшего профессионального образования 
Конспект лекций;    iconКонспект лекций
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница