Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
НазваниеНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
страница1/22
Дата конвертации30.09.2012
Размер3.93 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО


На правах рукопису


Стефанчук Руслан Олексійович


УДК 347.121.2


ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ


Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право


ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наукНауковий консультант

ШЕВЧЕНКО Ярославна Миколаївна,
академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України


КИЇВ – 2007

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………………………………………………….

4

ВСТУП ………………………………………………………………………….

6

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ……………...

18

1.1. Особисті немайнові відносини в структурі предмета цивільного права ……………………………………………………………………………

18

1.1.1. Ґенеза цивільно-правової доктрини щодо предмета цивільного права та включення до нього особистих немайнових відносин ……………………

18

1.1.2. Проблема визначення підстав включення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права ………………………………………

32

1.1.3. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права ……………………………………………………

36

1.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб …….

39

1.2.1. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………..

39

1.2.2. Особисте немайнове право та особистий немайновий інтерес як дві форми реалізації дозволеної поведінки в приватно-правовій сфері …………...

47

1.2.3. Моністична та плюралістична концепції особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………...

55

1.2.4. Ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб як суб’єктивних цивільних прав …………………………………………………………………..

58

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. СТАТИКА ТА ДИНАМІКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ………………………………..

72

2.1. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб …………………….

72

2.2. Здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……………...

82

2.2.1. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………………………………………..

82

2.2.2. Принципи здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……

96

2.2.3. Гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб ……..

105

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ………………………………..

112

3.1. Методологічні засади цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи ……………………………………...........

112

3.2. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб …………………………………………………………………..

127

3.2.1. Превентивно-присікальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………..

127

3.2.2. Відновлювальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ………………………………………………………………………………..

136

3.2.3. Компенсаційні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб ……………………………………………………………...........................

145
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. СИСТЕМА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ …………………….

172

4.1. Методологічні засади системи особистих немайнових прав фізичних осіб …………………………………………………………………..

172

4.1.1. Законодавче закріплення та доктринальні розробки класифікації особистих немайнових прав …………………………………………………...

172

4.1.2. Проблеми розуміння поняття «система» у філософії та праві ……..

179

4.1.3. Система особистих немайнових прав фізичних осіб …………............

184

4.2. Загальні (універсальні) особисті немайнові права фізичних осіб

190

4.2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичних осіб ……………………………………………………………………

190

4.2.1.1. Особисті немайнові права, що забезпечують цілісність фізичної особи …………………………………………………………….............................

190

а). Право на життя ……………………………………………………………...

190

б). Право на здоров’я …………………………………………………………..

239

4.2.1.2. Особисті немайнові права, що забезпечують відтворюваність фізичних осіб (репродуктивні права) …………………………………………

258

4.2.1.3. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб ………………………………………………………………………………

272

а). Право на свободу природного існування ………………………………….

272

б). Право на особисту недоторканність ……………………………………….

282

в). Право на особисту безпеку …………………………………………………

298

г). Право на особисту гідність …………………………………………………

307

4.2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ...

313

4.2.1.1. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію фізичних осіб у суспільстві …………………………………………………….

313

4.2.2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальний статус фізичних осіб у суспільстві …………………………………………………….

347

4.2.2.3. Особисті немайнові права, що забезпечують свободу соціального буття фізичних осіб …………………………………………………………...

354

4.2.2.4. Особисті немайнові права, що забезпечують особисту інформованість фізичних осіб ………………………………………………...

365

4.2.2.5. Особисті немайнові права, що забезпечують приватність фізичної особи …………………………………………………………………..

372

4.3. Спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичних осіб ……...

377

4.3.1. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності …………………………………………………...

377

4.3.2. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері сімейних відносин ………………………………………………………………

393

4.3.3. Особисті немайнові права фізичних осіб, що виникають у сфері медичних відносин ……………………………………………………………...

399

4.3.4. Особисті немайнові права дітей та інших фізичних осіб, що мають вади в дієздатності ……………………………………………………………

412

4.3.5. Посттанативні особисті немайнові права фізичних осіб …………...

416

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...

434

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..

448

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………..

509

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


с.сторінка (сторінки, сторінок)

р.page (pages)

s.seite (seiten)

ст.стаття

ст. ст.статті

Конституція УкраїниКонституція України від 28 червня 1996 року [416]

ЗУЗакон України

ЦКЦивільний кодекс

ЦК УкраїниЦивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [1093]

ЦК УСРР 1922 рокуЦивільний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки від 16 грудня 1922 року [204]

Основи 1961 рокуОснови цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік від 8 грудня 1961 року [621]

ЦК УРСР 1963 рокуЦивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної республіки від 18 липня 1963 року [1098]

Основи 1991 рокуОснови цивільного законодавства Союзу РСР та республік від 31 травня 1991 року [620]

Модельний ЦК СНДМодельний Цивільний кодекс Співдружності Незалежних Держав від 29 жовтня 1994 року [203]

СК УкраїниСімейний кодекс України від 10 січня 2002 року [888]

ЦПК УкраїниЦивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року [1099]

КККримінальний кодекс

КК УкраїниКримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [453]

КЗпП УкраїниКодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року [391]

ЖК Української РСРЖитловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року [294]

АРКАвтономна Республіка Крим

КМУКабінет Міністрів України

МОЗ УкраїниМіністерство охорони здоров’я України

ВООЗВсесвітня організації охорони здоров’я

ВВРУВідомості Верховної Ради України

ВВР УРСРВідомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної республіки

ВВС СССРВедомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик

ОВУОфіційний вісник України

ГУГолос України

УКУрядовий кур’єр

ЗПУЗбірник постанов Уряду

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна академія наук україни інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного 
Любінська Л. Г.,  кагало О. О.,  скібіцька Н. В.  Національний  природний  парк   Подільські 
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна академія наук україни

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница